Voorwaarden

Alle opdrachten worden door Mestemaker Architectuur | Mestemaker Architecten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de CR2013 voor particulieren en de DNR 2011 (herzien 2013), tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat hiervan wordt afgeweken.

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort aangehaald als “CR 2013”, is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Depot loopt.

Deze eerste herziening van de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

De CR2013 kunt u hier downloaden

De DNR2011 kunt u hier downloaden