Architectuur

We ontwerpen ruimtes en gebouwen, gericht op het gebruik en de context waarin het staat. Ons portfolio bestaat uit nieuwbouw, verbouw en renovatie van particuliere woonhuizen, woningbouw projecten, kantoren en publieke gebouwen. Om uw droomwoning of plan te realiseren beginnen wij met een schetsontwerp op basis van uw ideeën en wensen. Vervolgens werken wij dit ontwerp verder uit en doorlopen we meerdere fasen waarin uw ontwerp voortdurend verfijnd wordt. Wanneer het ontwerp volledig naar wens is, wordt het definitief gemaakt en gaan we over tot het indienen van de omgevingsvergunning. Wij regelen de hiervoor benodigde stukken. Na verlening van de omgevingsvergunning kan de realisatie van uw woning beginnen.

Naast architectuur houden we rekening met het interieur. Het interieur moet zoveel mogelijk aansluiten op uw wensen en zijn onlosmakelijk verbonden met het ontwerp van de woning. In samenwerking met een interieurarchitect of -ontwerper maken we het interieur en exterieur tot één geheel.

Advies

Tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces houden we rekening met de voorzieningen die benodigd zijn voor energie, milieu, gezondheid en veiligheid. Daarvoor bieden wij diverse adviesdiensten aan. We verzorgen onder andere de bouwbesluittoetsing voor de vergunningsaanvraag. Hiervoor maken we de berekeningen van de energieprestatie (EPC), de milieuprestatie (MPG), ventilatie, doorspuibaarheid, daglicht en de indeling. U kunt er vanuit gaan dat de door ons ontworpen woningen altijd voldoen aan de hiervoor gestelde wettelijke eisen.
Daarnaast maken wij de berekeningen voor de geluidwering van de gevel. Voor de agrarische sector bieden wij ook een aantal diensten aan waaronder het maken van een architectonisch plan om te voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Daarnaast verrichten wij ook bouwkundig en thermografisch onderzoek.
Voor de bouw of verbouw van uw woning gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte partij. Hiervoor stellen wij eerst een technische omschrijving op waarin alle bouwkundige eisen worden vastgelegd. Vervolgens werken wij samen met de door u gekozen aannemer het plan verder uit. Tijdens de uitvoering kijken wij met u mee vanaf de start van de bouw tot en met de oplevering.

Stedenbouw, landschap en ontwikkeling

In bepaalde situaties is een stedenbouwkundig onderzoek noodzakelijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de bouw van een woning op een perceel dat daar niet voor bestemd is. Wanneer dit het geval is onderzoeken wij de mogelijkheden. Wij kijken daarbij naar de historie en bestaande kwaliteit en identiteit van de omgeving. Middels een inrichtingsplan of een ruimtelijke onderbouwing kan toestemming worden gevraagd bij de gemeente voor het aanpassen van de bestemming en het bouwen van een woning. Hierbij kunnen we bij complexere projecten samenwerken met een stedenbouwkundig- of een landschapsarchitect. Op deze manier kunnen we tot een uitvoerbaar plan komen. Daarnaast kijken we mee met ontwikkelaars in een vroeg stadium om de haalbaarheid van plannen te toetsten.

Bouwkunde

Onze ontwerpen werken we na het schetsontwerp uit in een driedimensionaal model. Uit dit 3D model halen we de tekeningen die we voor de vergunningsaanvraag gebruiken. Daarnaast kan dit 3D BIM-model dienen als informatiebron voor de werkvoorbereiding. Dit 3D model kunt u vanaf het voorlopig ontwerp bekijken op uw computer, tablet, telefoon of middels een virtual reality (VR) Bril. Op deze manier kunt u door uw gebouw heen lopen.

Diensten
 • Architectonisch ontwerp en advies
 • Bouwkundig ontwerp en advies
 • Stedenbouwkundig onderzoek / Ruimtelijke onderbouwing
 • Diverse tekenwerkzaamheden
 • Architectonisch plan maatlat duurzame veehouderij (MDV-stal)
 • Bouwbesluittoetsing
 • Ventilatieberekening
 • Spuiventilatieberekening
 • Daglichtberekening
 • Energieprestatieberekening (EPC)
 • Milieuprestatieberekening (MPG)
 • Geluidwering gevel berekening (GWG)
 • Rc- en U-waarde berekening
 • Dauwpuntberekening
 • Bouwregelgeving
 • Bouwkundig onderzoek
 • Metingen

woonhuizen / kantoren / interieur / woningbouw / agrarisch / ontwerp / architectuur / stedenbouw / landschap / bouwkunde / advies / BIM / impressie / uitbreiding / renovatie / ontwikkeling / omgevingsvergunning aanvraag / toezicht / Energieprestatie (EPC) berekeningen / Milieuprestatie (MPG) berekeningen / EPA – label / aanbesteden / bouwkosten / bouwtekening / nieuwbouw / MDV advies / bouwfysica / inspectie / infrarood / blowerdoor / 3D / virtual reality / ontwikkeling

Mestemaker Architectuur

0561 851898

info@theomestemaker.nl

Volg ons op social media

© 2018 Mestemaker Architectuur